„АНЕЛ 2004” ЕООД е регистрирана с решение на софийския градски съд и е вписана в търговските регистри.

Основното направление в дейността на „АНЕЛ 2004” ЕООД е инвестиционни проекти, свързани със строителството и реализацията на жилищни сгради и комплекси в България и САЩ, а също така услуги в проектантска, търговска и консултантска дейности.

Инвестиционната дейност на фирмата обхваща цялостния процес на строителството: от фазите на проектиране, строително-монтажни работи, довършителни дейности, озеленяване и вертикална планировка до реализация на обектите на пазара, свързана с продажби и прехвърляне на собствеността.

Високият професионализъм, уважението към партнтньорите и безупречната репутация ни дават възможност с увереност и оптимизъм да гледаме в бъдещето.